De yngsta barnen i förskolan

Hälften av alla barn i förskolan är under 3 år – det ställer krav!

De yngsta barnen i förskolan

Hälften av alla barn i förskolan är under 3 år – det ställer krav!

Kurser

Tio konkreta tips för en god introduktion

Vad är montessoripedagogik
för 1-3åringar?

Yngrebarnskompetens för rektorer

Våga vara viktig vuxen – om relationer i förskolan

Främja psykisk hälsa i förskolan

De yngsta barnens introduktion

Möta kris och trauma hos
barn i förskolan

Material-tillverkningskurs 

Hälften av alla barn i förskolan är under 3 år – det ställer krav!

Allt utifrån den senaste forskning om barn och deras utveckling, skollag, läroplan, De yngsta barnens egen läroplan och Barnkonventionen.

  • Förskolan på 2020-talet
  • Omsorg, utveckling och lärande
  • Hjärnans utveckling och känslighet för stress
  • Sinnen och motorik
  • Barnets behov och rätt till sömn i förskolan
  • Anknytningens betydelse för utveckling och lärande
  • Digitalisering för de allra yngsta – en risk?
  • Koncentration och vad som stör den
  • Pedagogens roll och förhållningssätt

Allt utifrån den senaste forskning om barn och deras utveckling, skollag, läroplan, De yngsta barnens egen läroplan och Barnkonventionen.

Under kursen följer du föreläsaren ”live” via plattformen zoom. Möjlighet ges till diskussion, frågor och interaktion. Ett krav är därför att ha webbkameran på. Information och personlig länk skickas ut via mail några dagar innan kursens datum. Kursen innehåller en paus på ca 15 minuter.

När: Kommer snart

Pris:

Sista anmälningsdag:

Anmälan:

Kursledare: Helena Lindfors