Utbildningsbeskrivning

Fakta om Småbarnspedagogutbildningen

[spacer height=”20″]

Småbarnspedagogutbildningen löper över ett läsår, uppdelat på två terminer, från september 2023 till juni 2024.

[row]
[column size=”col-3″]Omfattning[/column]
[column size=”col-9″]
Utbildningen är digital läsåret 2023-2024. Den innehåller 28 lärarledda dagar (ca 220 timmar) fördelade på 14 helger under det så kallade basåret, se foldern. Tre av helgerna är utbildningen förlagd på Montessoriförskolan Lekloftet i Lund;

 • Fredag, lördag & söndag 1-3 september 2023 (fredag 1 sept kl. 17-20)
 • Lördag & söndag 13-14 april 2024
 • Lördag & söndag 15-16 juni 2024[/column][/row]

Kursdeltagaren kan förlänga tiden för egna arbeten efter basårets slut. Detta för att göra det möjligt att få arbeta i egen takt, vilket är en av utbildningens grundtankar. Kursansvarig äger rätt att ändra datum för kursdagar och innehåll vid behov.

[row]
[column size=”col-3″]Plats[/column]
[column size=”col-9″]Zoom och vid tre tillfällen Montessoriförskolan Lekloftet i Lund[/column][/row]

[row]
[column size=”col-3″]Intresseanmälan[/column]
[column size=”col-9″]Klicka här för att skicka in din intresseanmälan

[/column][/row]

[row]
[column size=”col-3″]Antal platser[/column]
[column size=”col-9″]Lägst 15, högst 20[/column][/row]

[row]
[column size=”col-3″]Ansökan[/column]
[column size=”col-9″]Ansökan görs skriftligt på särskild blankett tillsammans med ett personligt brev där det även framgår varför du vill gå Småbarnspedagogutbildningen. Den dag ansökan är SmåBarn i Lund tillhanda räknas som ansökningsdatum. Sista ansökningsdatum är 20 juni 2023, därefter i mån av plats.[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-3″]Antagningsgrund[/column]
[column size=”col-9″]Antagning sker genom personlig intervju. Syftet är att ta reda på om den sökande har ett klart formulerat motiv, en övertygad vilja att ta till sig kunskap om de yngsta barnen mellan ett och tre år, samt förutsättningar för att kunna göra detsamma. Viktigt är att den sökande har en förståelse för att det är varje barns individuella utveckling som är utgångspunkt.[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-3″]Förutsättningar[/column]
[column size=”col-9″]För att påbörja Småbarnspedagogutbildningen och klara av den bör man som deltagare uppfylla nedanstående förutsättningskrav.

 • I ditt yrke arbetar du med eller för de yngsta barnen under 3 år.
 • Du har möjlighet att göra barn-, miljö- och vuxenobservationer i en verksamhet där barn vistas; såsom förskola, öppen förskola eller liknande.
 • Du har självdisciplin att läsa in, studera och göra arbeten på egen hand mellan våra träffar.
 • Du talar, skriver och förstår svenska språket obehindrat.

(För dig som har läst SFI förväntas att du har färdiggjort kurs D och att du i nuläget kan identifiera dig med kunskapskraven motsvarande betyg B eller högre. Utöver detta har du god språkvana och känner dig bekväm med att använda dig av svenska språket i tal och skrift.)

 • Du har datorvana där du behärskar program likvärdiga med office-paketet, någon form av mejlprogram samt kan navigera på internet.
 • Du har tillgång till en dator med internetuppkoppling och har en egen mejladress.[/column]

[/row]

[row]
[column size=”col-3″]Anmälningsavgift[/column]
[column size=”col-9″]
3 500 kr exkl 25% moms, faktureras efter bekräftad kursplats. Anmälningsavgiften är en del av den totala utbildningskostnaden och återbetalas inte vid eventuellt avhopp, men kan överlåtas på en annan person.[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-3″]Betalning[/column]
[column size=”col-9″]Avgift h
östterminen 16 250 kr exkl 25% moms, betalas senast 15 augusti 2023. Avgift vårterminen 16 250 kr exkl 25% moms, betalas senast 15 januari 2024.

Skulle betalning inte ha skett tio dagar efter skriftlig påminnelse till sökandens angivna adress betraktas avtalet som upphävt och kursplatsen går förlorad. Om 3 kursdeltagare från samma arbetsplats går utbildningen samtidigt utfaller 30% rabatt för en av deltagarna, som kan fördelas mellan dem. Obligatorisk litteratur och kursmaterial ingår.[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-3″]Återbetalning[/column]
[column size=”col-9″]Anmälan är bindande. Om kursdeltagaren p.g.a. sjukdom inte kan fullfölja utbildningen och detta kan styrkas med läkarintyg, återbetalas kursavgiften för resterande hela kvartal. Kursansvarig äger rätt att ställa in utbildningen innan den påbörjats om antalet sökande inte uppgår till femton. I sådant fall återbetalas både anmälningsavgift och kursavgift.[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-3″]Force Majeure[/column]
[column size=”col-9″]Pågående utbildning kan avbrytas eller avslutas utan återbetalningsskyldighet om den på grund av force majeure förhindras, försvåras eller väsentligen fördyras.[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-3″]Examination[/column]
[column size=”col-9″]Med en individinriktad syn på lärande följer en individinriktad examination. Detta innebär att få lov att visa vad utbildningen har betytt för den egna kompetensutvecklingen, till skillnad från att enbart vara en kontroll av kunskaper, vilket vi traditionellt är vana vid.

Examinationen innehåller en muntlig redovisning från varje kursdeltagare ”Vad har utbildningen betytt för mig och mitt förhållningssätt till barnen? Hur vill jag använda mina kunskaper?” samt en avslutande gruppdiskussion ”Från grupptänkande till individtänkande”.

Bedömning sker löpande, vid avstämnings- och utvecklingssamtal, vid handledarbesök på arbetsplatsen samt vid själva examinationen.

[row]

Kriterierna för diplom:

 • Obligatorisk medverkan vid utbildningshelgerna ”Den motoriska utvecklingens betydelse”, ”Anknytning, separationer och tröst. De yngsta barnens introduktion i förskolan” och ”Behovet av egen personlig utveckling”
 • Minst 75% medverkan vid övriga helger
 • Samtliga arbeten ska vara inlämnade och godkända

[row]

Diplomets text grundar sig på:

 • Genomgång av inlämnade arbeten
 • Samtal, frågor och kommentarer vid föreläsningar, både enskilt och i grupp
 • Den individinriktade examinationen

[row]

Kriterierna för intyg:

 • Den som inte har uppfyllt kriterierna för diplom vid basårets slut, eller valt att inte ta diplom, får ett intyg. Detta intyg omvandlas till ett diplom då kriterierna för diplom har uppfyllts.[/column]

[/row]

[row]
[column size=”col-3″]Kursansvarig och personlig handledare[/column]
[column size=”col-9″]Helena Lindfors – leg. förskollärare, föreläsare och en av Sveriges första diplomerade småbarnspedagoger.[/column]
[/row]