Välkommen till

Småbarn i Lund

SmåBarn i Lund bedriver kompetensutveckling för yrkespersoner i arbetet med eller för de yngsta barnen, 0-3 år. Aldrig tidigare har vi i Sveriges förskolor haft så många små barn, i så stora grupper, under så långa dagar – det ställer krav!

Välkommen till SmåBarn i Lund

SmåBarn i Lund bedriver kompetensutveckling för yrkespersoner i arbetet med eller för de yngsta barnen, 0-3 år.

Aldrig tidigare har vi i Sveriges förskolor haft så många små barn, i så stora grupper, under så långa dagar – det ställer krav!

I vårt utbud finns utöver den 1-åriga utbildningen till diplomerad Småbarnspedagog även endagskurser och kvällsföreläsningar med diverse fokusområden. Vårt utbud är format för att ge kursdeltagaren en ökad teoretisk och praktisk förståelse för hur förskolans läroplan och aktuell forskning kan möta skollagen och barnkonventionen i arbetet med de yngsta barnen. Verksamhetsanpassade uppdragsutbildningar är också en möjlighet.