Småbarnspedagogutbildningen

Småbarnspedagogutbildningen är ett komplement för dig som förskollärare, barnskötare eller rektor som upplever att du saknar kunskap kring de allra yngsta barnen i förskolan i dina tidigare utbildningar. Den är också en start för dig som inte har någon utbildning men trivs att arbeta med de yngsta barnen och vill få kunskap och kompetens om de livsviktiga åren under tre.

Utbildningen grundar sig på Maria Montessoris filosofi och grundtankar. Den hjälper dig att se barnets utveckling i ett helhetsperspektiv med ett tvärvetenskapligt fokus. Utgångspunkter är aktuell forskning om barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, skollagen, förskolans läroplan och Barnkonventionen. Utöver kursledaren Helena Lindfors föreläser även 12 specialister inom olika ämnesområden.

Skollagen, ger stöd för Småbarnspedagogutbildningen 14 § i kapitel 2 står det:

Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.

Kommande utbildningsstart: Hösten 2024, mer information kommer våren 2024

Utbildningen bedrivs på distans, löper över ett läsår och innehåller 28 lärarledda dagar (ca 220 timmar) fördelade på 14 helger. Tre av helgerna innebär fysisk undervisning förlagd på en Montessoriförskola i antingen Lund eller Göteborg.

Och med tanke på att drygt hälften av förskolans 500 000 barn är under tre år, behövs denna kompetens mer än någonsin.

Småbarnspedagogutbildningen etablerades av Camilla Carlberg 1997 och övertogs av Helena Lindfors, Småbarn i Lund, 2008. Helena har därefter drivit utbildningen vidare. Nu är vi ca 400 diplomerade småbarnspedagoger i Sverige!

Tidigare utbildningsår med
Helena Lindfors som kursansvarig

Göteborg / online 2022-2023
Lund / online 2021-2022
Göteborg / online 2020-2021
Lund 2019-2020
Göteborg 2017-2018
Lund 2016-2017
Göteborg 2015-2016
Solna 2013-2014
Lund 2012-2013
Stockholm 2011-2012
Varberg 2010-2011
Solna 2009-2010
Bjärred 2008-2009

Tidigare utbildningsår med
Camilla Carlberg som kursansvarig

Solna 2007
Halmstad 2006
Solna 2005
Ängelholm 2004
Solna 2003-2004
Kalmar 2002-2003
Solna 2002-2003
Staffanstorp 2001-2002
Solna 2001
Jönköping 2000-2001
Solna 2000
Helsingborg 1999-2000
Solna 1998-1999
Landskrona 1998-1999
Landskrona 1997-1998