Småbarnspedagogutbildningen

Småbarnspedagogutbildningen är ett komplement för dig som förskollärare, barnskötare eller rektor som upplever att du saknar kunskap kring de allra yngsta barnen i förskolan i dina tidigare utbildningar.

Småbarnspedagog-

utbildningen

Småbarnspedagogutbildningen är ett komplement för dig som förskollärare, barnskötare eller rektor som upplever att du saknar kunskap kring de allra yngsta barnen i förskolan i dina tidigare utbildningar.

Utbildningen är digital läsåret 2024-2025 förutom tre helger då den är förlagd i Lund.

Utbildningen grundar sig på Maria Montessoris filosofi och grundtankar. Den hjälper dig att se barnets utveckling i ett helhetsperspektiv med ett tvärvetenskapligt fokus. Utgångspunkter är aktuell forskning om barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, skollagen, förskolans läroplan och Barnkonventionen. Utöver kursledaren Helena Lindfors föreläser även 12 specialister inom olika ämnesområden.

Utbildningen bedrivs på distans, löper över ett läsår och innehåller 28 lärarledda dagar (ca 220 timmar) fördelade på 14 helger. Tre av helgerna innebär fysisk undervisning förlagd i Lund.

Med tanke på att drygt hälften av förskolans 500 000 barn är under tre år, behövs denna kompetens mer än någonsin.

Småbarnspedagogutbildningen etablerades av Camilla Carlberg 1997 och övertogs av Helena Lindfors, Småbarn i Lund, 2008. Helena har därefter drivit utbildningen vidare. Nu är vi ca 400 diplomerade småbarnspedagoger i Sverige!

Omfattning: 220 lärarledda timmar fördelade på 14 helger. Lördag och söndag kl 9-17. Däremellan studier, eget arbete och observationer. Utbildningen utmynnar i ett diplom som småbarnspedagog.

Målgrupp: Barnskötare, förskollärare, rektorer samt personer som arbetar med eller för de yngsta barnen under 3 år.

Antal deltagare: Lägst 15, högst 20.

Antagningsgrund: Antagning sker digitalt genom personlig intervju.

Betalning: Anmälningsavgiften 3 500 kr exkl moms faktureras efter bekräftad utbildningsplats. Avgift hösttermin 16 250 kr exkl moms, betalas senast 15 augusti 2024. Avgift vårtermin 16 250 kr exkl moms, betalas senast 15 januari 2025. Kurslitteratur ingår.

Rabatt: Vid tre deltagare från samma arbetsgivare ges 30% rabatt på en utbildningsplats.

Delbetalning: Terminsavgifterna går att dela upp månadsvis augusti 2024-juli 2025 för privatpersoner.

Ansökan: Senast 31 maj, därefter i mån av plats.

Utbildningsansvarig och personlig handledare: Helena Lindfors leg. förskollärare, dipl. småbarnspedagog, föreläsare, medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan samt styrelseledamot i Montessorisällskapet M.E.R.

Skollagen ger stöd för Småbarnspedagogutbildningen i 14 § kapitel 2

Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.