Verksamhetsanpassade uppdrag

I de fall verksamheter eller organisationer upplever att deras önskemål gällande kursinnehåll inte faller inom ramarna för SmåBarn i Lunds ordinarie kursutbud finns möjligheten till verksamhetsanpassade föreläsningar, kurser eller workshops. 

I samråd med uppdragsgivaren skräddarsys innehåll utefter verksamhetens behov. Möjlighet finns även till handelning i olika former så som av verksamhet, arbetslag eller rektor. Varmt välkomna att ta kontakt med mig för vidare samtal kring just er verksamhet.

Verksamhetsanpassade uppdrag

I de fall verksamheter eller organisationer upplever att deras önskemål gällande kursinnehåll inte faller inom ramarna för SmåBarn i Lunds ordinarie kursutbud finns möjligheten till verksamhetsanpassade föreläsningar, kurser eller workshops. 

I samråd med uppdragsgivaren skräddarsys innehåll utefter verksamhetens behov. Möjlighet finns även till handelning i olika former så som av verksamhet, arbetslag eller rektor. Varmt välkomna att ta kontakt med mig för vidare samtal kring just er verksamhet.