Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, legitimerad förskollärare och en av de första diplomerade småbarnspedagogerna i Sverige. I över 20 år har jag arbetat inom förskolan varav 10 med de allra yngsta barnen, 0-3 år. Sedan 15 år tillbaka är jag verksam med föreläsningar, kurser och Småbarnspedagogutbildningen. Jag sitter även med i styrelsen för montessorinätverket M.E.R.

Efter min egen utbildning till småbarnspedagog hos Camilla Carlberg 1997-1998 har intresset varit stort för bl a anknytning, separationer och inskolning för de yngsta barnen i förskolan. Under fem år föreläste jag i just dessa ämnen på Småbarnspedagogutbildningen.

2008 tog jag över som kursledare efter Camilla för att driva denna fantastiska utbildning vidare som en del av min verksamhet. Därefter har jag med stor uppskattning genomfört utbildningen på flera olika orter i Sverige. Under pandemin och nu efteråt är utbildningen digital, förutom tre fysiska tillfällen.

Hör gärna av dig med frågor som rör Småbarnspedagogutbildningen eller mina övriga kurser, dina individuella behov eller företagsanpassning av kurser och föreläsningar.

Du når mig på mail eller telefon.
Ser fram emot att höra av dig!


  • info@smabarnilund.se
  • 0706 47 11 98
  • Uardavägen 211H, 224 71 Lund