Vad är montessoripedagogik

för 1-3åringar?

Hälften av alla barn i förskolan är under 3 år – det ställer krav!

Vad är Maria Montessoris tankar om barnet? Hur kan vi på 2020-talet föra hennes tankar vidare och koppla till dagens hjärnforskning? Vad är det som skiljer arbetet med de yngsta barnen?

Vad är montessoripedagogik för 1-3åringar?

Hälften av alla barn i förskolan är under 3 år – det ställer krav!

Vad är Maria Montessoris tankar om barnet? Hur kan vi på 2020-talet föra hennes tankar vidare och koppla till dagens hjärnforskning? Vad är det som skiljer arbetet med de yngsta barnen?

Kurser

Tio konkreta tips för en god introduktion

De yngsta barnen i förskolan

Yngrebarnskompetens för rektorer

Våga vara viktig vuxen – om relationer i förskolan

Främja psykisk hälsa i förskolan

De yngsta barnens introduktion

Möta kris och trauma hos
barn i förskolan

Material-tillverkningskurs 

Hälften av alla barn i förskolan är under 3 år – det ställer krav!

Vad är Maria Montessoris tankar om barnet? Hur kan vi på 2020-talet föra hennes tankar vidare och koppla till dagens hjärnforskning? Vad är det som skiljer arbetet med de yngsta barnen?

  • Absorberande sinnet
  • Sensitiva perioder
  • Koncentration & arbetscykel
  • Rörelsens betydelse
  • Vad är montessorimateriel?
  • Ordning – vems ordning?
  • Frihet och ansvar
  • Den vuxnes förhållningssätt

Kerstin Signert fil.dr. i pedagogik medverkar och pratar om arbetet med små barn utifrån de resultat hon fick i sin avhandling Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel. Under kursen följer du föreläsaren ”live” via plattformen zoom. Möjlighet ges till diskussion, frågor och interaktion. Ett krav är därför att ha webbkameran på. Information och personlig länk skickas ut via mail några dagar inn an kursens datum. Kursen innehåller en paus på ca 15 minuter.

När: Kommer snart

Pris:

Sista anmälningsdag:

Anmälan:

Kursledare: Helena Lindfors