Föreläsare

Föreläsare Småbarnspedagogutbildningen 2023-2024

[spacer height=”20″]

[row]

[row]
[column size=”col-4″]Ulrika Myhr[icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:ulrika@learntomove.se” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]fysioterapeut och barnspecialist[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-4″]Helena Lundgren [icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:helenalundgren@me.com” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]förskollärare, montessoriutbildad 0-6 år samt seminarie- och familjehandledare Family-Lab[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-4″]Fredrik Lundh [icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:fredriklundh@ownit.nu” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]psykosyntesterapeut och leg psykoterapeut[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-4″]Kerstin Signert [icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:kerstin.signert@ped.gu.se” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]fil dr i pedagogik och universitetslektor[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-4″]Eva Tideman [icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:eva.tideman@psy.lu.se” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]neuropsykolog[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-4″]Marie Johansson [icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:marrejohanssons@hotmail.se” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]leg. förskollärare och dipl småbarnspedagog[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-4″]Ulrika Lorentzi [icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:ulrikassmalatar@gmail.com” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]rytmikpedagog[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-4″]Catarina Neborg [icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:catarina_neborg@hotmail.com” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]montessoriförskollärare, dipl småbarnspedagog och handledare i Läslyftet[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-4″]Annica Lindquist [icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:annica@gunghasten.com” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]montessoriförskollärare[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-4″]Elisabeth Schönbeck [icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:elisabeth.schonbeck@gmail.com” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]beteendevetare, dipl. småbarnspedagog och författare[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-4″]Anja Kärhä [icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:anja.karha@gmail.com” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]konstnär, förskollärare, ateljerista och kulturpedagog[/column]
[/row]

[row]
[column size=”col-4″]Anna Hellberg Björklund [icon name=”icon-envelope-alt” size=”small” color=”” float=”left” link=”mailto:anna@forskolepsykologi.se” new_tab=”no”][/column]
[column size=”col-8″]leg psykolog och specialist i pedagogisk psykologi[/column]
[/row]