Kursplan för Småbarnspedagogutbildningen

2024-2025

Kursplan för Småbarnspedagog-

utbildningen

2024-2025

Hösten 2024

6 – 8 september

Introduktion och presentation. De yngsta barnen och förskolan. Barnet i ett helhetsperspektiv. Vikten av att observera och dokumentera.

28 – 29 september

Hjärnans utveckling. Föreläsare: Eva Tideman leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi. Sinnenas betydelse för det lilla barnets utveckling.

19 – 20 oktober

Den motoriska utvecklingens betydelse. Föreläsare: Ulrika Myhr fysioterapeut och barnspecialist. Rörelse, reflexintegrering och stressmedvetenhet på Askens Montessoriförskola. Föreläsare: Marie Johansson leg. förskollärare och dipl. småbarnspedagog.

9 – 10 november

Barnets personlighetsutveckling – att bli sig själv. Föreläsare: Anna Hellberg Björklund leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi.

23 – 24 november

Maria Montessoris vision om barnet. Föreläsare: Kerstin Signert fil. dr. i pedagogik och universitetslektor. Vad är montessoripedagogik för 1-3åringar?

14 – 15 december

Jesper Juuls grundtankar om det kompetenta barnet. Föreläsare: Helena Lundgren dipl. småbarnspedagog, seminarie- och familjehandledare. Miljöns betydelse.

Våren 2025

11 – 12 januari

Samspel, kommunikation och språk.Föreläsare: Catarina Neborg montessoriförskollärare, handledare Läslyftet och Annica Lindquist dipl. småbarnspedagog, montessoriförskollärare. Syskonrollens betydelse. Föreläsare: Elisabeth Schönbeck beteendevetare, dipl. småbarnspedagog och författare.

1 – 2 februari

Anknytning, separationer och tröst. Det lilla barnets introduktion i förskolan.

22 – 23 februari

Behovet av egen personlig utveckling. Föreläsare: Fredrik Lundh psykosyntesterapeut och leg. psykoterapeut.

15 – 16 mars

Basbehov och omsorg – äta, sova och bli torr. Studiebesök på yngrebarnsavdelning.

5 – 6  april

Barnets behov av skapande. Föreläsare: Anja Kärhä konstnär, förskollärare, ateljerista och kulturpedagog. Rytmikens och musikens betydelse för barnets utveckling. Föreläsare: Ulrika Lorentzi rytmikpedagog.

26 – 27 april

Yrkesrollen och samverkan med vårdnadshavare. Repetition.

14 – 15 juni

Vernissage – visning av kursdeltagarnas arbeten. Diplomering.

17 – 18 maj

Examination. Vad har utbildningen betytt för mig och mitt förhållningssätt till barnen? Individuell och gemensam sammanfattning.

Vi ses “live”

6-8 sept
5-6 april
14-15 juni

Kursledare Helena Lindfors föreläser och
medverkar under utbildningens gång.

Vi ses “live”

6-8 sept
5-6 april
14-15 juni

Kursledare Helena Lindfors föreläser och
medverkar under utbildningens gång.