Småbarnspedagogutbildningens bakgrund

Helenas historia

Året var 1997 och jag jobbade som förskollärare på en montessoriförskola som vid den här tiden bara hade barn i åldrarna 3-6. Detta var ett bekymmer för många föräldrar då de behövde förskola även innan barnet var 3 år. Efter ett par år var jag både fascinerad och intresserad men samtidigt skeptisk över montessoripedagogiken. Vad var det som var kärnan i den? Handlade det om materielet eller handlade det om barnet? Växa eller lyda?

Jag behövde själv fördjupa mig i montessoripedagogiken och valde Småbarnspedagogutbildningen då den startade 1997 på Säbyholms Montessori i Landskrona och blev en av de först diplomerade småbarnspedagogerna i Sverige.

Under Småbarnspedagogutbildningen omfamnade jag Montessoris filosofi och pedagogik, som jag insåg handlade mer om barnet än enbart om montessorimaterialet. Jag fick en djupare förståelse för vad Maria Montessori menade. Och hur man skulle förstå och arbeta med de yngsta barnen. Citatet från Montessori själv blev vägledande ”Hela mitt liv har jag ägnat åt att peka på barnet – och det enda ni tittar på är mitt finger”. Detta blev min fyr att navigera efter och följa.

Efter utbildningen fick jag den stora friheten och möjligheten att direkt kunna tillämpa mina kunskaper för att bygga upp en småbarnsavdelning, gällande både miljöns utformande och innehåll i en montessoriförskola. 

År 2008 tog jag över ansvaret för Småbarnspedagogutbildningen som kursledare efter Camilla Carlberg. Fram till dess var jag verksam på småbarnsavdelningar i montessoriverksamheter i både privat och kommunal regi och som föreläsare på utbildningen. 

Jag har därmed inte bara praktisk erfarenhet med de yngsta barnen utan också en central roll i att utbilda nya småbarnspedagoger med specifik kunskap om åldern 1-3, kopplad till aktuell forskning och föra Montessoris vision om barnet vidare.

Småbarnspedagog- utbildningens bakgrund

Helenas historia

Året var 1997 och jag jobbade som förskollärare på en montessoriförskola som vid den här tiden bara hade barn i åldrarna 3-6. Detta var ett bekymmer för många föräldrar då de behövde förskola även innan barnet var 3 år. Efter ett par år var jag både fascinerad och intresserad men samtidigt skeptisk över montessoripedagogiken. Vad var det som var kärnan i den? Handlade det om materielet eller handlade det om barnet? Växa eller lyda?

Jag behövde själv fördjupa mig i montessoripedagogiken och valde Småbarnspedagogutbildningen då den startade 1997 på Säbyholms Montessori i Landskrona och blev en av de först diplomerade småbarnspedagogerna i Sverige.

Under Småbarnspedagogutbildningen omfamnade jag Montessoris filosofi och pedagogik, som jag insåg handlade mer om barnet än enbart om montessorimaterialet. Jag fick en djupare förståelse för vad Maria Montessori menade. Och hur man skulle förstå och arbeta med de yngsta barnen. Citatet från Montessori själv blev vägledande ”Hela mitt liv har jag ägnat åt att peka på barnet – och det enda ni tittar på är mitt finger”. Detta blev min fyr att navigera efter och följa.

Efter utbildning fick jag den stora friheten och möjligheten att direkt kunna tillämpa mina kunskaper för att bygga upp en småbarnsavdelning, gällande både miljöns utformande och innehåll i en montessoriförskola. 

År 2008 övertog jag ansvaret för Småbarnspedagogutbildningen efter Camilla Carlberg. Fram till dess var jag verksam på småbarnsavdelningar i montessoriverksamheter i både privat och kommunal regi och som föreläsare på utbildningen. 

Jag har därmed inte bara praktisk erfarenhet med de yngsta barnen utan också en central roll i att utbilda nya småbarnspedagoger med specifik kunskap om åldern 1-3, kopplad till aktuell forskning och föra Montessoris vision om barnet vidare.

Hur det började

av Camilla Carlberg

Småbarnspedagogutbildningen

Allt började år 1974 då jag födde min dotter och insåg att en baby inte är en docka, utan från allra första stund en alldeles unik liten person. Som nyblivna föräldrar började min man och jag funder över hur vi bäst kunde hjälpa vår lilla flicka genom livet. Mötet med Maria Montessoris tankar om att ’följa barnet’ blev vägledande för oss.

Två år senare valdes jag till ordförande i den föräldraförening som startade den första montessoriförskolan i Solna. Därefter var jag aktiv i Montessoriförbundets styrelse ett antal år. Hedersledamot blev jag också efter att 1987 ha låtit översätta och ge ut den pedagogiska klassikern ”The Absorbent Mind” som på svenska fick namnet ”Barnasinnet”. Denna följdes några år senare av ”Från barn till vuxen”, som handlar om skolans roll i personlighetsutvecklingen. Det arbetet väckte min iver att lära mer om hur människan utvecklas och därmed blev psykologi huvudämnet i min fil.kand.

När jag fick veta att det fanns en småbarnsutbildning i USA åkte jag dit med avsikt att starta en föräldrautbildning. Därmed blev jag 1991 den första diplomerade montessoripedagogen i Sverige för åldern under 3 år. Vid den tiden hade våra politiker bestämt att alla barn från 1 års ålder skulle få plats i barnomsorgen (som förskolan då kallades), om föräldrarna så önskade. Det innebar att antalet småbarnsgrupper ökade i rask takt. 

Med min insikt om hur grundläggande de tre första åren är för resten av livet ville jag dela med mig av de kunskaper jag hade fått och startade då helgkurser, främst för dem som redan arbetade med de minsta eller skulle starta småbarnsgrupper.

Vad jag kom underfund med i mötet med kursdeltagarna var att den pedagogik man använde för de minsta i stort sett var densamma som för 4-5-åringar. Barnskötaren tog hand om omsorgen och förskolläraren om lärandet. Jag saknade en yrkeskategori som tog hand om både omsorg och lärande utifrån det lilla barnets behov och förutsättningar. För att råda bot på det myntade jag begreppet ’småbarnspedagog’ och startade 1997 den utbildning du kan läsa om på hemsidan www.smabarnilund.se. 

Sedan dess har jag varit kursledare för femton kullar, totalt ca 250 personer, och har besökt cirka 350 småbarnsgrupper. Det har varit en fantastiskt spännande och intressant tid. Dock var det dags för ett generationsskifte år 2008. Jag är oerhört tacksam för att det är just Helena Lindfors som velat ta över stafettpinnen. Hon var en av mina första elever och har numera specialiserat sig på sambandet ’hjärnan – anknytning – introduktion i förskolan’. Det som framför allt förenar Helena och mig är att vi orubbligt står på barnens sida.

Under årens lopp har jag också haft nöjet att föreläsa i USA, Canada, Dubai, Polen och Norge.

Tidigare Småbarnspedagogutbildningar

Helena Lindfors som utbildningsansvarig:

Göteborg/digitalt 2022-2023

Lund/digitalt 2021-2022

Göteborg/digitalt 2020-2021

Lund 2019-2020

Göteborg 2017-2018

Lund 2016-2017

Göteborg 2015-2016

Stockholm 2013-2014

Bjärred 2012-2013

Stockholm 2011-2012

Varberg 2010-2011

Helena Lindfors & Camilla Carlberg utbildningsansvariga:

Solna 2009-2010

Bjärred 2008-2009

Camilla Carlberg som utbildningsansvarig:

Solna 2007

Halmstad 2006

Solna 2005

Ängelholm 2004

Solna 2003-2004

Kalmar 2002-2003

Solna 2002-2003

Staffanstorp 2001-2002

Solna 2001

Jönköping 2000-2001

Solna 2000

Helsingborg 1999-2000

Solna 1998-1999

Landskrona 1998-1999

Landskrona 1997-1998