Föreläsare 2024-2025

Under 2024-2025 kommer Småbarnspedagogutbildningen att ha tolv gästföreläsare under utbildningsåret. Här hittar du mer information om dem.

Föreläsare 2024-2025

Under 2024-2025 kommer Småbarnspedagogutbildningen att ha tolv gästföreläsare under utbildningsåret. Här hittar du mer information om dem.

Anna Hellberg Björklund 

leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi www.forskolepsykologi.se

Marie Johansson

leg. förskollärare och dipl. småbarnspedagog, grundare av En stressmedveten vardag

Anja Kärhä 

konstnär, förskollärare, ateljerista och kulturpedagog Anjas Artefakt

Annica Lindquist 

dipl. småbarnspedagog, montessoriförskollärare, rektor Montessoförskolan Gunghästen

Ulrika Lorentzi  

rytmikpedagog www.ulrikassmalatar.se

Helena Lundgren 

dipl. småbarnspedagog, montessoriförskollärare, seminarie- och familjehandledare www.helenasdrivbank.se

Fredrik Lundh 

psykosyntesterapeut och leg. psykoterapeut www.flundh.se

Ulrika Myhr 

fysioterapeut och barnspecialist www.learntomove.se

Catarina Neborg 

montessoriförskollärare, handledare Läslyftet, bitr. rektor Montessoriförskolan Gunghästen

Elisabeth Schönbeck 

beteendevetare, dipl. småbarnspedagog och författare www.elisabethschonbeck.se

Kerstin Signert 

fil. dr. i pedagogik och universitetslektor, ordförande i Montessorisällskapet M.E.R.

Eva Tideman

leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi samt docent vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet