Månadsbrev

Välkommen på…

Välkommen på…

Välkommen på… Forum – Vi pratar de yngsta barnen i förskolan. Jag har länge känt att det behövs en plats, ett forum, där vi kan prata och reflektera “här och nu” om arbetet med de yngsta barnen i förskolan. Det finns många poddar man kan lyssna på som kan vara väldigt givande men då gör man…

Välkommen in!

Välkommen in!

Välkommen in! Ja, välkommen in i de allra yngsta barnens förskolevärld. Just nu är det många barn som introduceras till förskolan. Vad är det de möter? I detta månadsbrev finns en del tips för dig som jobbar med introduktion av barn i dessa dagar.  Välkommen in och smygtitta på SmåBarn i Lunds hemsida som håller på att…

Välkommen tillbaka

Välkommen tillbaka

Välkommen tillbaka! Ett nytt läsår väntar. Många barn och föräldrar stiftar i dagarna kontakt med förskolans värld för första gången. Sveriges skolväsende står för dörren… Många börjar som 1-åring och vistas många av sina vakna timmar i förskolan under 5-6 år. Starten på denna tid kan inte nog betonas. Den är så viktig. Både för det…

Glad sommar!

Glad sommar!

Glad sommar! Nu väntar en välbehövlig ledighet! Starta sen upp hösten med det mest centrala för att få en god och hållbar arbetsmiljö för både barn och pedagoger med webbkursen ANKNYTNING och INTRODUKTION i FÖRSKOLAN på VETENSKAPLIG GRUND 17 aug kl.17-20 OBS!”early-bird” 795 kr t.o.m. 10 juli därefter 995 kr. Småbarnspedagogutbildningen ligger vilande kommande läsår p.g.a. för få sökande…