Välkommen med din ansökan!

Småbarnspedagogutbildningen är ett komplement för dig som förskollärare, barnskötare eller rektor som tycker att du saknar kunskap kring de allra yngsta barnen i förskolan i dina tidigare utbildningar. Den är också en start för dig som inte har någon utbildning men trivs att arbeta med de yngsta barnen och vill få kunskap och kompetens om de livsviktiga åren under tre.

Utbildningen grundar sig på Maria Montessoris filosofi och grundtankar. Den hjälper dig att se barnets utveckling i ett helhetsperspektiv med ett tvärvetenskapligt fokus. Utgångspunkter är aktuell forskning om barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, skollagenförskolans läroplan och Barnkonventionen. Utöver kursledaren Helena Lindfors föreläser även 12 specialister inom olika ämnesområden. 

Är du nyfiken och vill veta mer så passa på att anmäla dig till vår digitala INFO-TRÄFF 17 april kl 19-20Under kvällen berättar jag om Småbarnspedagogutbildningens upplägg och innehåll samt svarar på frågor.

Sista ansökningsdag är 31 maj, därefter i mån av plats. 5 platser är redan tagna och 10 återstår. Är du en av dem?

Utbildningen kommer till största del vara digital även kommande läsår med sina 14 helger från september 2024 till juni 2025. Tre av dessa helger ses vi fysiskt på plats i Lund. Välkommen in och läs mer på hemsidan.

En skön kommande vår önskar jag er alla,

Helena Lindfors

För att läsa hela månadsbrevet klicka här:

Similar Posts