Välkommen till ännu en nyhet…

Liksom jag känt att det behövs en plats, ett forum, där vi kan prata och reflektera “här och nu” om arbetet med de yngsta barnen i förskolan, har jag också tänkt att det skulle vara bra att hålla en kurs som riktar sig till rektorer i förskolan. 

Som jag skriver i kursinbjudan nedan så har rektorer det övergripande ansvaret för utbildningen i förskolan och dess kvalitet. Genom åren har jag fått till mig från pedagoger att fokuset många gånger ligger på de lite äldre barnen, 3-5åringarna. 

I den nyutkomna boken Anknytning i förskolan uttrycker författarna Birthe Hagström, Malin Broberg & Anders Broberg just detta: 

Vi anser att det finns mycket som talar för att förskolans organisation och innehåll bör vara annorlunda för de yngre barnen, de som ännu inte fyllt tre år, jämfört med för de äldre (tre- till femåringarna).

Kursen är fristående men även den första i en serie om tre delar vilka planeras till våren 2024. Blir spännande att se hur intresset är. Tipsa gärna din rektor!

Det är nu flera som anmält sig till forumet Vi pratar de yngsta barnen i förskolan 🙂 Ser fram emot att leda dessa digitala möten som jag hoppas ska ge nya perspektiv och relfektioner. 

Du är varmt välkommen, 

Helena Lindfors

P.S. SmåBarn i Lunds hemsida fortsätter att uppdateras. Vi ber om överinseende under tiden som den förändras. 

För att läsa hela månadsbrevet klicka här:

Similar Posts